MinerCity
komodo
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
RUn7eskktPLCrBU3Ei1wyu67dfLqQbPKnB 56.17 1 98.24% 1.61 KSol/s
RPwy5Bpkv1mK81Nbkm54rLpCzTiBJNHvZS 90.71 0 100% 2.60 KSol/s
RJU4Ej6vJ9nr1DZ4zGqhwrb2VX9x2A99UW 14.38 0 100% 411.81 Sol/s